BLG Wonen geeft mensen met een flexibel inkomen de ruimte
In een nieuwe campagne laat BLG Wonen zien welke hypotheekmogelijkheden er zijn voor mensen met flexibele arbeidscontracten. Een sterk groeiende doelgroep: ruim 1 op de 3 werkenden heeft een flexibel inkomen en het CPB voorspelt dat alleen al de groep zzp’ers blijft groeien tot 19% in 2030.

Ruimte om te wonen zoals jij wilt
Mensen met een flexibel inkomen kiezen vaak bewust voor zelfontplooiing en individuele vrijheden in plaats van materiële zekerheden. Zo genieten ze bijvoorbeeld van een flexibele werkplek of het zelf kunnen plannen van hun werktijden. Helaas stellen veel hypotheekverstrekkers zich nog niet zo flexibel op ten opzichte van deze groeiende groep mensen. BLG Wonen vindt dat dit anders kan en gunt Nederlanders met een flexibel inkomen de ruimte om hun dromen na te streven.
BLG Wonen omarmt deze doelgroep en hun hang naar onafhankelijkheid en biedt ze de ruimte om te kunnen wonen zoals zij dat willen. Via tv- en radiocommercials, online advertising en social media laat BLG Wonen de hypotheekmogelijkheden voor mensen met een flexibel inkomen zien.
 
Op www.blgwonen.nl kunnen zij terecht voor specifieke informatie die bij hun situatie past. Ook delen klanten hun ervaringen met BLG Wonen en kunnen zzp’ers hun toetsinkomen laten vaststellen om meer inzicht te krijgen in hun mogelijkheden.